maandag 27 april 2015

Er groeit (weer) MOS in Olva De Meersen

Dit schooljaar wil de MOS-werkgroep (Milieuzorg OSchool) zorg voor het milieu meer in de kijker plaatsen binnen het dagelijkse schoolleven van Olva De Meersen. Uit de vijf MOS-pijlers (afval, water, energie, natuur op school en mobiliteit) selecteerden we er drie voor dit schooljaar:

1. Mobiliteit: We proberen kinderen die veilig en milieuvriendelijk naar school komen extra te stimuleren. Fietsers worden op regelmatige basis gecontroleerd door leerkrachten van de werkgroep of ze goed zichtbaar zijn in het verkeer. Wie dagelijks zijn/haar fluo-hesje aantrekt om naar school te fietsen krijgt af en toe een stempel. Een volle stempelkaart wordt na Pasen beloond. Voor volgend schooljaar bekijken we samen met de verkeerswerkgroep hoe we nog meer kinderen en ouders kunnen stimuleren om milieuvriendelijkernaar school te komen.

2. Afval. Doordat steeds meer kinderen gebruik maken van brooddozen en er op school over de middag enkel gekoeld kraantjeswater en soep wordt aangeboden wordt de vroegere aanzienlijke hoeveelheid PMD-afval tot bijna niets herleid. Viadiverse acties wordt het probleem van zwerfvuil op de speelplaatsen en het strikter scheiden van afval regelmatig in de kijker geplaatst. Zo werd onder meer geïnvesteerd in diverse kleine en grote papiercontainers, werden extra compostvaten voorzien en houden een aantal klassen regelmatig een zwerfvuilactie rond de schoolgebouwen. 

3. Natuur op school. Op ons schooldomein is gelukkig nog wat natuur te vinden. De mooie initiatieven die in het verleden werden genomen (onder meer het natuurpad, de composthoop, de kippenren en de poel achter de gymzaal) waren dringend aan een opsmuk of nieuwe inrichting toe. Dank zij de hulp van ouders en leerkrachten en met extra financiële steun van het oudercomité werden alvast de kruidentuin heringericht, een nieuwe composthoop voorzien, extra struiken geplant en voorzien we enkele mini-moestuintjes. De plantjes werden voor de paasvakantie in diverse potjes en bakjes gezaaid door enkele kleuter- en lagere klassen. 
      
Vanaf het derde trimester kunnen  kinderen van de lagere school die dit willen wekelijks over de middag onder leiding van leerkrachten aan de slag om het groen op ons schooldomein mee te onderhouden. Met de opbrengst van de schoolfuif werd daarvoor ook tuinmateriaal aangekocht. 
Meer info over onze Mos-activiteiten kunt u via deze blog verder volgen.
Reacties, tips en haalbare voorstellen zijn trouwens steeds welkom !

Namens de MOS-werkgroep
Juffen Lieselot en Lindsey en meesters Arjen, Tuur en Piet